Radosne przedszkole I edycja

ZAPRASZAMY NA KURS „Radosne przedszkole”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Radosne przedszkole

w okresie od 05.11.2014 r. do 16.02.2015 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 31 października 2014 r.

Program kursu:
 1. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego.
 2. Twórcze metody pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym. Rozwijanie kreatywności.
 3. Aktywizacja w edukacji przedszkolnej.
 4. Rola muzyki, sztuki, bajki, ruchu w pracy z dziećmi.
 5. Praca z dziećmi o specjalnych problemach edukacyjnych.
 6. Praktyczne wskazówki wprowadzania dyscypliny w grupie. Agresja, przemoc i konflikt w grupie – jak go rozwiązać.
 7. Logopedia w pracy nauczyciela przedszkola.
 8. Współpraca przedszkola z rodzicami.
 9. Wypalenie zawodowe – jak mu zapobiec.
 10. Aktywny wypoczynek w gronie rodziny. Rola rodziców w kształtowaniu codziennych zdrowych nawyków dziecka.
 11. Scenariusze zajęć przedszkolnych.

 

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu. Absolwenci kursu otrzymają zaświadczenia o jego ukończeniu.

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 296 zł + 23% VAT od osoby (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w całości ze środków publicznych, np. z budżetu jednostki samorządu terytorialnego) wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Bank Zachodni WBK S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Termin zgłaszania udziału w szkoleniu upływa 31 października 2014 r.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online. Poprawnie wypełniony formularz online wygeneruje automatycznie formularz w pliku pdf, który należy wydrukować, podpisać oraz przesłać na adres koordynatora kursu.

Koordynator szkolenia

Katarzyna Gugała
k.gugala@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 12

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

 • komputer z łączem internetowym
 • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
 • adres e-mail

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

 • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 55 godzin szkolenia stacjonarnego.

Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

Dodaj komentarz